Dyplom doktora habilitowanego dla pracownika IMIP

Pani dr hab. Joanna Izdebska-Podsiadły odebrała z rąk Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby dyplom doktora habilitowanego.

Serdecznie gratulujemy!