Studia magisterskie

Kierunki studiów

Mechanika i Budowa Maszyn współprowadzone specjalności:

 • Systemy CAx w projektowaniu konstrukcji i technologii
  • sylweta absolwenta
  • plan modelowy
  • prezentacja specjalności
 • Techniki wytwarzania przyrostowego
  • sylweta absolwenta
  • plan modelowy
  • prezentacja specjalności

Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych

  • sylweta absolwenta
  • plan modelowy