Studia inżynierskie

Kierunki studiów:

Mechanika i Budowa Maszyn prowadzone specjalności:

 • Projektowanie i modelowanie procesów technologicznych
  • sylweta absolwenta
  • plan modelowy
  • prezentacja specjalności
 • Techniki Wytwarzania
  • sylweta absolwenta
  • plan modelowy
  • prezentacja specjalności
 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń technologicznych
  • sylweta absolwenta
  • plan modelowy
  • prezentacja specjalności

Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych

  • sylweta absolwenta
  • plan modelowy

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzona specjalność:

 • Systemy CAD/CAM
  • sylweta absolwenta
  • plan modelowy
  • prezentacja specjalności