Analiza wskaźników technologicznych i parametrów struktury geometrycznej powierzchni po obróbce elektroerozyjnej stopu Hastelloy C-22 z wykorzystaniem elektrod grafitowych o różnej wielkości ziarna

Analiza wskaźników technologicznych i parametrów struktury geometrycznej powierzchni po obróbce elektroerozyjnej stopu Hastelloy C-22 z wykorzystaniem elektrod grafitowych o różnej wielkości ziarna 

Celem projektu pracy jest analiza statystyczna i doświadczalna procesu drążenia elektroerozyjnego stopu Hastelloy C-22 elektrodami grafitowymi o różniej wielkości ziarna ze szczegółową analizą wskaźników technologicznych procesu oraz wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni obrabianego materiału;  

  Grant Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna