Badania wpływu parametrów wejściowych procesu szlifowania tarczami wielogranulacyjnymi powierzchni płaskich na wybrane cechy warstwy wierzchniej nadstopów niklu

Badania wpływu parametrów wejściowych procesu szlifowania tarczami wielogranulacyjnymi powierzchni płaskich na wybrane cechy warstwy wierzchniej nadstopów niklu 

Celem projektu jest analiza teoretyczna i doświadczalna procesu szlifowania powierzchni płaskich tarczami wielogranulacyjnymi nadstopów niklu, przy określonych parametrach wejściowych, obejmująca skutki jakościowe obróbki - analizę wybranych parametrów struktury geometrycznej powierzchni; 

 Grant Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna