Precyzyjne technologie wytwarzania mikro części

Precyzyjne technologie wytwarzania mikro części 

Celem projektu jest opracowanie technologii mikroobróbki elektroerozyjnej wytwarzania mikro narzędzi do formowania oraz krótkich serii mikroelementów i prototypów. Istotną częścią projektu jest opracowanie technologii pomiarowych pozwalających na ocenę i analizę dokładności wymiarowo kształtowej wykonywanych mikroelementów i ich cech topografii powierzchni;  

Grant Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna