Inauguracja 2023/24 na Wydziale MT

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2023/2024
na Wydziale Mechanicznym Technologicznym odbędzie się
w dniu 4 października (środa) 2023 roku o godz. 10:15

Program uroczystości:

1. Hymn Państwowy
2. Wystąpienie Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego
3. Wystąpienie Przedstawiciela Władz Uczelni
4. Immatrykulacja
5. Wystąpienie Przewodniczącej Samorządu Studentów MT
6. Wręczenie nagrody Złotej Kredy
7. Wręczenie dyplomów „Przyjaciel Wydziału":
Andrzej Pruszyński – Prezes Extral, dr inż. Andrzej Ziółkowski – Prezes UDT
8. Wręczenie nagród JM Rektora PW
9. Wręczenie wyróżnień Złoty Absolwent Wydziału MT
10. Wykład inauguracyjny - Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
„Elektronika drukowana technologia XXI wieku…"
11. Gaudeamus
12. Koncert inauguracyjny Chóru „CAMERATA VARSOVIA"

Zaproszenie (plik PDF»)