MultiDot - Projekt w ramach Funduszy Europejskich

Politechnika Warszawska, reprezentowana przez Zakład Technologii Poligraficznych, we współpracy z firmą Heidelberg bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowatorskiej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej w procesach drukowania. Technologia o nazwie MultiDot to innowacyjna metoda rastrowania z zastosowaniem nietypowej struktury rastrowej.

Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie dla rynku poligraficznego, wykorzystującego technologię drukowania offsetowego, nowatorskiej technologii rastrowania MultiDot,
która zaoferuje skuteczną metodę znakowania, identyfikacji i weryfikacji autentyczności różnych produktów.

Beneficjent: Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Wartość projektu: 3 880 548,65 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 588 452,66 zł