Stypendium FNP dla pracowników WIP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzymało je 121 młodych badaczy, w tym dwoje pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji:

1) dr inż. Jacek Mateusz Bajkowski w dziedzinie: budowa i eksploatacja maszyn,

2) dr inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska w dziedzinie: inżynieria materiałowa.

Serdecznie gratulujemy!

 

(Źródło: http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-2016-wreczone/ )