Biuro spraw studenckich PW

Biuro spraw studenckich (BSS) PW – jest jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia, koordynowania i nadzorowania spraw studenckich i spraw doktorantów PW w zakresie: