Stypendia Rektora 2023/24 dla najlepszych studentów - ostateczny

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów WMT 2023/24 – RANKING OSTATECZNY

Poniżej znajdują się ostateczne rankingi średnich ocen na poszczególnych kierunkach i stopniach.
Czekamy jeszcze na zatwierdzenie ich przez Rektora.

AiRPP I st. / AiRPP II st. / MiBM I st. / MiBM II st. /

PiP I st. / PiP II st. / ZiIP I st. / ZiIP/GPEM II st. / matura

Po zatwierdzeniu, osoby zaznaczone na żółto dostaną stypendium. Wysokość świadczeń ustali Rektor.
Odwołania można składać do OKS po odebraniu decyzji w dziekanacie (listopad).