Studencki Rzecznik Zaufania

dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni
Prodziekan ds. Studenckich WIChiP PW

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
pok. 514

e-mail: rzecznik.studenci@pw.edu.pl 

Dyżury:
1 i 3 piątek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00
Gmach Główny pok. 147 (SSPW)

Więcej informacji na stronie:
https://www.bisou.pw.edu.pl/Uczelniany-Rzecznik-Zaufania/Studencki-Rzecznik-Zaufania

Studencki Rzecznik Zaufania rozpatruje sprawy sporne, w tym prowadzi mediacje, w sprawach, w których stronami konfliktu są Studenci.

Kompetencje oraz zakres działań podejmowanych przez Studenckiego Rzecznika Zaufania w Politechnice Warszawskiej zostały określone w Zarządzeniu nr 28/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji na stronie:
https://www.bisou.pw.edu.pl/Uczelniany-Rzecznik-Zaufania/Studencki-Rzecznik-Zaufania

Przed zgłoszeniem przez Studenta sprawy spornej do Studenckiego Rzecznika Zaufania, sugerowany jest kontakt z Prodziekanem ds. Studenckich właściwego Wydziału.

Student będący stroną konfliktu może zwrócić się do Uczelnianego Rzecznika Zaufania o wskazanie innego rzecznika zaufania (w tym Studenckiego Rzecznika Zaufania) do przyjęcia informacji i poprowadzenia mediacji w danej sprawie.
 

Działalność Studenckiego Rzecznika Zaufania nadzoruje Prorektor ds. Studenckich

dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni
Prodziekan ds. Studenckich WIChiP PW
Studencki Rzecznik Zaufania

Kontakt:
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
pok. 514

e-mail: rzecznik.studenci@pw.edu.pl 

Dyżury:
1 i 3 piątek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00
Gmach Główny pok. 147 (SSPW)