Stypendia Rektora 2023/24 dla najlepszych studentów - wstępny ranking

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów WMT 2023/24 – WSTĘPNY RANKING

Poniżej znajdują się listy wnioskujących o Stypendium Rektora.
Średnie ocen zostały sprawdzone przez komisję.

AiRPP I st. / AiRPP II st. / GPEM / MiBM I st. / MiBM II st. /

PiP I st. / PiP II st. / ZiIP I st. / ZiIP II st. / matura

Odwołania można składać mailowo na adres dziekanat.soc.mt@pw.edu.pl
lub osobiście w dziekanacie pok. NT 127 do 30.10.2023 r.
Po tym terminie zostanie ogłoszony ranking ostateczny i nie będzie możliwe dokonywanie w nim zmian.

Liczba studentów WMT w roku akad. 2023/24 (dane do stypendium rektora dla najlepszych studentów)