Stypendium socjalne 2022/23

Poniżej znajdują się listy osób, które złożyły wniosek o stypendium socjalne / zwiększone. Część osób musi wyjaśnić dane lub uzupełnić wniosek.

stypendium socjalne / stypendium socjalne zwiększone

Wszelkie niejasności prosimy kierować do Dziekanatu ds. Studenckich osobiście, telefonicznie (22-234-82-54) lub na adres dziekanat.soc.mt@pw.edu.pl do 28.10.2022 r.