Informacje dla dyplomantów

Tematy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz tematy prac przejściowych.

Wskazówki edytorskie dla autorów prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

Aktualne procedury dyplomowania (obowiązujące od 01.10.2023) są dostępne na stronie wydziałowej MT:
https://wip.pw.edu.pl/Studia/Dyplomowanie

UWAGA: dla wszystkich prac dyplomowych i przejściowych, do których tematy wydano po 20.05.2021,
obowiązuje NOWY formularz karty rejestracji tematu prac dyplomowych i przejściowych

  

Tematy prac dyplomowych i przejściowych realizowane w Zakładzie Technologii Poligraficznych

Tematy prac dyplomowych inżynierskich - oferta na rok akad. 2024/2025 (plik PDF do pobrania)

Tematy prac dyplomowych magisterskich - oferta na rok akad. 2024/2025 (plik PDF do pobrania)

Tematy prac przejściowych - oferta na rok akad. 2023/2024 (plik PDF do pobrania)

UWAGA:
Po wybraniu tematu pracy dyplomowej lub przejściowej należy skonsultować się z prowadzącym dany temat celem sprawdzenia czy nie został już podjęty przez innego studenta/studentkę.
Kolejnym krokiem jest wypełnienie w porozumieniu z opiekunem karty rejestracji tematu pracy (do pobrania poniżej jako załącznik 3), wydrukowanie go w 2 egzemplarzach, podpisanie i złożenie w Sekretariacie ZTP u p. Oli Krulikowskiej.
Temat pracy dyplomowej jest następnie wprowadzany do USOSa przez Sekretariat ZTP (temat pracy w jęz. angielskim wprowadza student do USOSa w momencie wgrywania pliku z zakończoną pracą dyplomową).
 

Wskazówki edytorskie dla autorów prac dyplomowych zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 4/2022 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych (do pobrania)

 
Tematy/pytania egzaminacyjne dla studiów inżynierskich (do pobrania)

Tematy/pytania egzaminacyjne dla studiów magisterskich (do pobrania)

Jak prawidłowo złożyć przypisy i bibliografię załącznikową w pracy dyplomowej (link)
 

Przed obroną w Sekretariacie ZTP musi być złożony komplet następujących dokumentów:
1) Praca dyplomowa – 1 egzemplarz (tylko na życzenie promotora) 
2) Autoreferat – 1 egzemplarz
3) 1 egzemplarz opisanej płyty CD
4) Podpisane 1 zdjęcie
 

Uwagi dotyczące obrony pracy dyplomowej
Do obrony należy przygotować 10-minutową prezentację w programie PowerPoint. W przypadku stosowania nietypowych fontów zaleca się przygotować plik PDF. Podczas prezentacji należy krótko przedstawić cel pracy, metodykę wykonanych badań, wyniki i wnioski. Należy koncentrować się głównie na własnych osiągnięciach i przemyśleniach.
Po prezentacji następują pytania Komisji do pracy. Następnie dyplomant otrzymuje 3 pytania egzaminacyjne od członków Komisji. Promotor nie zadaje pytań. Pytania są zapisywane w protokole egzaminu dyplomowego.
 

Tematy prac przejściowych - oferta na rok akad. 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 296,51 kB)

Tematy prac dyplomowych inżynierskich - oferta na rok akad. 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 242,16 kB)

Tematy prac dyplomowych magisterskich - oferta na rok akad. 2024/2025

Pobierz plik (pdf, 200,86 kB)

Tematy prac dyplomowych inżynierskich - oferta na rok akad. 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 249,76 kB)

Tematy prac dyplomowych magisterskich - oferta na rok akad. 2023/2024

Pobierz plik (pdf, 176,02 kB)

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana WIP dot. terminów obron prac dyplomowych

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 10.03.2021 w sprawie organizacji obron prac dyplomowych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 167,91 kB)

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana WIP dot. karty rejestracji tematu prac dyplomowych i przejściowych

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 17.05.2021 w sprawie wprowadzenia formularza karty rejestracji tematu prac dyplomowych i przejściowych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 62,39 kB)

Zał. 3 do Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana WIP PW - Formularz rejestracji pracy dyplomowej i przejściowej

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 17.05.2021 - Formularz rejestracji pracy dyplomowej i przejściowej - po zmianie nazwy Wydziału na Mechaniczny-Technologiczny

Pobierz plik (docx, 38,18 kB)

Strona tytułowa pracy przejściowej inżynierskiej wersja PL

Pobierz plik (doc, 93,00 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej wersja PL

Pobierz plik (doc, 198,00 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej wersja ENG

Pobierz plik (doc, 121,00 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterskiej wersja PL

Pobierz plik (doc, 201,50 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterska wersja ENG

Pobierz plik (doc, 119,00 kB)

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski

Pobierz plik (pdf, 174,19 kB)

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski

Pobierz plik (pdf, 194,50 kB)