Architektura książki

Autor: Andrzej Tomaszewski

Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, 2014

Zamówienia: http://www.cobrpp.com.pl/ksiazka.php?str=k_architekturaksiazki

Pozycja dla wydawców, redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów, a także podręcznik dla uczniów szkół poligraficznych i artystycznych.  Przedstawia podstawy projektowania formy graficznej książki, zarówno z typograficznego jak i poligraficznego punktu widzenia.