Modelowanie wybranych zjawisk w maszynach offsetowych

Autorzy: Yuriy Pyr'yev, Agnieszka Jurkiewicz

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016

Książka dostępna w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej
oraz w bibliotece Zakładu Technologii Poligraficznych.

Zaawansowana monografia naukowa dotycząca zagadnień  modelowania zjawisk zachodzących w maszynach offsetowych.