Wykaz przedmiotów prowadzonych na studiach podyplomowych

Do pobrania plik PDF zawierający wykaz przedmiotów prowadzonych na studiach podyplomowych „Inżynieria produkcji w poligrafii” wraz z zestawieniem godzinowym pracy słuchacza (GDPW – praca podczas zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej, GPW – praca własna słuchacza) oraz zestawieniem punktów ECTS i efektów kształcenia.

Pobierz plik (pdf, 659,33 kB)