Dziekanat ds. Studenckich i International Office

dziekanat.mt@pw.edu.pl - Dziekanat do Spraw Nauczania

Telefon: (22) 234-84-31

dziekanat.soc.mt@pw.edu.pl - Dziekanat do Spraw Studenckich

Telefon: (22) 234 82 54

International.mt@pw.edu.pl - International Office

Telefon: (22) 234 82 28

 

Standardowe godziny pracy Dziekanatu ds. Studenckich (pok. NT 127)
(W OKRESIE PRZERWY STANDARDOWE GODZINY PRACY NIE OBOWIĄZUJĄ)

Poniedziałek 10:00 – 15:00
Wtorek 10:00 – 12:00
Środa 10:00 – 15:00
Czwartek NIECZYNNE
Piątek 10:00 – 12:00

oraz w wybranych terminach zjazdów: 

Sobota: 10:00 – 14:00

 

Standardowe godziny pracy International Office (pok. NT 127)

Poniedziałek 12:30 – 15:00
Wtorek 10:00 – 12:00
Środa 10:00 – 15:00
Czwartek NIECZYNNE
Piątek 10:00 – 12:00

 

Najbliższe terminy konsultacji Prodziekana ds. Studenckich »

Kontakt e-mail:

 

Co można załatwić w Dziekanacie ds. Studenckich (NT 127):

• Wszelkiego rodzaju zaświadczenia (np. do kredytu studenckiego, ZUS, anglojęzyczne itp.)

• Uzyskanie informacji dotyczących stypendiów, zapomóg, kwaterunku, ubezpieczeń, rekrutacji wydziałowej

• Składanie wniosków o zapomogi, stypendia o charakterze socjalnym oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów

• Odbiór decyzji stypendialnych

• Składanie wniosków o zakwaterowanie w domach studenckich

• Ubezpieczenie studentów po 26 r. ż. w NFZ

• Skierowania na badania lekarskie

• Podpisywanie porozumień i skierowań na praktyki (Prodziekan ds. Studenckich)

• Składanie podań do Prodziekana ds. Studenckich (od kół naukowych, preliminarzy, odwołania i inne dot. spraw socjalno-bytowych studentów)

• Podbijanie obiegówki (osoby, które nie korzystały z domu studenckiego PW)

• Składanie ankiet oceniających wykładowców