MultiDot - Projekt w ramach Funduszy Europejskich

Zakład Technologii Poligraficznych we współpracy z firmą Heidelberg bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowatorskiej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej w procesach drukowania. Technologia o nazwie MultiDot to innowacyjna metoda rastrowania z zastosowaniem nietypowej struktury rastrowej.

Konsorcjum w składzie:
Heidelberg Polska Sp. z o.o. - lider, Drukarnia Perfekt S.A., Politechnika Warszawska, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem MultiDot - nowatorskiej i przełomowej dla branży poligraficznej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej do procesów drukowania.

Cel projektu: opracowanie i dostarczenie dla rynku poligraficznego, wykorzystującego technologię drukowania offsetowego, nowatorskiej technologii rastrowania MultiDot,
która zaoferuje skuteczną metodę znakowania, identyfikacji i weryfikacji autentyczności różnych produktów.

Beneficjent: Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Wartość projektu: 3 880 548,65 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 588 452,66 zł