Pracownicy WIP podnoszą kwalifikacje

W wyniku współpracy Wydziału Inżynierii Produkcji z firmą DR. JOHANNES HEIDENHAIN nasi pracownicywzięli udział w profesjonalnym szkoleniu Workshop iTNC 530 PL

dr inż. Jarosław Chrzanowski i mgr inż. Maciej Winiarski wzięli udział w profesjonalnym szkoleniu Workshop iTNC 530 PL (obróbka nachylona, cykle sondy pomiarowej) w siedzibie firmy Traunreut (Austria), które zaowocowało uzyskaniem przez w.w. osoby certyfikatu w zakresie:

  • podstawowe zasady przy 3D rotacji
  • funkcje "PLANE" (powierzchnie) / Cycle 19 (pochylenie osi)
  • obróbka powierzchni cylindrycznych
  • funkcje TCPM (Tool Center Point Management) M128 M114, opcje utrzymywania pozycji wierzchołka narzędzia przy pozycjonowaniu osi nachylonych
  • opcjonalne kinematyki maszyny
  • cykle pomiarowe przy rotacji 3D w trybach pracy ręcznej i automatycznej
  • kalibracja 3D sond pomiarowych
  • wykrywanie błędów geometrycznych przedmiotu obrabianego spowodowanych błędami w opisie kinematyki 3D
  • ustawianie punktu zerowego
  • pomiary przedmiotu obrabianego i przetwarzanie wyników (automatyczna korekcja wymiarów geometrycznych narzędzia)