Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).