Twój certyfikat na przyszłość

Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Twój certyfikat na przyszłość”.

Pozwala on na podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców wśród studentów WIP. Celem projektu jest podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców wśród 180 studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej z dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

 

Kurs będzie składać się z następujących szkoleń:

  1. Ja w pracy - efektywne osiąganie celów zawodowych
  2. Kreatywne metody rozwiązywania problemów
  3. Kompetencje interpersonalne, autoprezentacja i wystąpienia publiczne
  4. Kierowanie zespołem interdyscyplinarnym
  5. Praca projektowa i zarządzanie projektami.

Efektem projektu powinno być zwiększenie prawdopodobieństwa kontynuacji kształcenia lub podjęcia zatrudnienia przez uczestników kursu.

 

Wartość projektu: 2 554 372,69 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 432 219,05 zł.