Projekt „Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości” – materiały szkoleniowe

W ramach projektu „Inżynierski Inkubator Przedsiębiorczości”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, przeprowadzono szkolenia i kursy o tematyce udostępnionej w załączonym pliku  Regulaminu projektu.

Materiały szkoleniowe »

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania chętnych do uczestniczenia w projekcie:

należy przesyłać elektronicznie na adres: katarzyna.janus@pw.edu.pl oraz złożyć w wersji papierowej w pokoju 123A budynek NT

Harmonogram zajęć zostanie dostarczony po przesłaniu ww. formularzy.

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowych: październik 2023 r.

Planowany termin zakończenia szkoleń: 31.12.2023 r.