Sympozja

 
Wydział Mechaniczny Technologiczny wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w dniu 20 czerwca 2024 r. po raz siódmy zorganizuje Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze. Równolegle do niego odbędzie się II Mazowieckie Sympozjum Obróbki Skrawaniem.

Politechnika Warszawska jako nowoczesna uczelnia buduje i utrzymuje bliskie i efektywne relacje z przemysłem. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi badania naukowe m.in. w Inżynierii Mechanicznej oraz Zarządzaniu i Jakości. Kształcimy kadry inżynierskie, opracowujemy nowe i udoskonalamy istniejące metody konstrukcji, technik wytwarzania i zarządzania inżynierskiego w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy.

Mazowieckie Sympozja Spawalnicze i Obróbki skrawaniem w swoim zamyśle są pomostem łączącym naukę, edukację i biznes reprezentowany przed firmy dostawców sprzętu i technologii oraz inżynierów technologów reprezentujących firmy produkcyjne. Korzyści ze współpracy płyną we wszystkie strony wzmacniając synergicznie i rozwijając środowisko technologiczne skupione od lat przy wydziale MT. Sympozja technologiczne Wydziału MT stanowią platformę szeroko rozumianej współpracy przedstawicieli przemysłu, dostawców technologii, studentów oraz naukowców.

W ramach seminariów i wystąpień plenarnych biznes prezentuje swoją ofertę, naukowcy i specjaliści z przemysłu udostępniają najnowsze rozwiązania inżynierskie i raportują nowoczesne prace rozwojowe. Wystawy maszyn i urządzeń są ważnym elementem Sympozjów. Firmy organizują pokazy, przedstawiają ofertę na stoiskach i konsultują aplikacje przemysłowe. Zwieńczeniem Sympozjów jest wieczorne spotkanie koleżeńskie, na którym nawiązujemy i zacieśniamy relacje naukowo-biznesowe.

Zapraszamy!
 

Gdzie:
Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Narbutta 85 i 86, 02-524 Warszawa
 

Kiedy: 20 czerwca 2024 r.
 

Nasza strona na Facebooku: https://www.facebook.com/MechanicznyTechnologicznyPW/

Nasz profil na LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/wydzial-mechaniczny-technologiczny-politechniki-warszawskiej/
 
 
Główni organizatorzy:

OW Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

 
 
Patronat medialny:

 
Wydawnictwo ELAMED – STAL. Metale & Nowe Technologie – dlaprodukcji.pl

 
 

XII Konferencja FiMM

 
W dniach 21-23 maja 2023 r., w Pałacu Zjazdów PAN w Jabłonnie k/Warszawy, odbyła się XII Konferencja FiMM – Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Wytwarzania, organizowane przez Instytut Technik Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej przy współudziale:

Sekcja Procesów Technologicznych
Komitet Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii PAN
Polskiej Akademii Nauk
Towarzystwo Naukowe Modelowania
Procesów Technologicznych
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich SIMP
The International Association
for the Engineering Modelling, Analysis
and Simulation Community – NAFEMS