Drukowanie natryskowe (ink-jet)

Autorzy: Svitlana Khadzhynova (Politechnika Łódzka), Stefan Jakucewicz (Politechnika Warszawska), Katarzyna Piłczyńska (Politechnika Warszawska)

Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Monografia zapełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie wiedzy na temat techniki natryskowego drukowania cyfrowego - ink-jet.

Publikacja w cenie 46 zł jest dostępna w Wydawnictwie Politechniki Łódzkiej: www.wydawnictwa.p.lodz.pl

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów. W pierwszych dwóch rozdziałach przedstawiono podstawy technologii drukowania natryskowego i jego pozycję wśród innych technik drukowania, w rozdziałach trzecim i czwartym omówiono najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie głowic drukujących, a piąty rozdział poświęcony maszynom i urządzeniom do druku natryskowego. W kolejnych rozdziałach (szóstym i siódmym) usystematyzowano informacje na temat stosowanych atramentów i podłoży zadrukowywanych, gdzie na szczególne wyróżnienie zasługuje wykonana przez autorów klasyfikacja podłoży do drukowania natryskowego, zwłaszcza do drukowania wielkoformatowego. Podsumowanie całości stanowi ostatni rozdział – ósmy – poświęcony problemom kontroli jakości w drukowaniu natryskowym oraz wadom odbitek natryskowych.

Książka zawiera 210 stron, jest bogato ilustrowana i zaopatrzona w praktyczny indeks. Nakład monografii w wysokości 200 egz. został wydrukowany w łódzkiej drukarni Quick-Druk.