INnovaTion Ecosystems oRchestration - INTER Team

Za nami pierwsze spotkanie nowo powstałego zespołu INnovaTion Ecosystems oRchestration. Ustaliliśmy kierunki działania, a prelegent @Sam Mousavi przedstawił nam możliwości współpracy z @VTT.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.

#INTERWUTMT #WUTMT #WUT

@Rafael Popper @Rafał Świercz @Zuzanna Żołek-Tryznowska @Ewa Bednarczyk @Bart Gladysz @Aldona Kluczek @Mirosław Nejman @Marcin Bajkowski @Jacek Kozlowski @Michał Baranowski

---

Wiadomości z dnia 16.11.2023

Za nami pierwsze spotkanie nowo powstałego zespołu INnovaTion Ecosystems oRchestration. Ustaliliśmy kierunki działania, a prelegent @Sam Mousavi przedstawił nam możliwości współpracy z @VTT.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.

---

Wiadomości z dnia 10.11.2023

Z wielką radością witamy Profesora Rafael'a Popper'a w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW.

Prof. Rafael Popper będzie kierował wydziałowym zespołem INTER (INnovaTion Ecosystems oRchestration = INTER Team). Owocnie rozpoczęliśmy współpracę z Dziekanem prof. dr hab. inż. Tomaszem Chmielewskim i Prodziekanem dr hab. inż. Rafałem Świerczem, prof. uczelni, a także dyrektorami instytutów: prof. dr hab. inż. Iloną Jacyną-Gołda, dr hab. inż. Cezarym Senderowskim, prof. uczelni, dr inż. Ewą Bednarczyk, dr inż. Bartłomiejem Gladyszem i kierownikami zakładów: dr hab. inż. Aldoną Kluczek, prof. uczelni, i dr hab. inż. Pawłem Gepnerem, prof. uczelni.

Ponadto odbyły się pierwsze zajęcia z międzynarodowego marketingu przemysłowego.