Absolwenci

Badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW (X edycja) - planowane zakończenie początek września 2021r.  Zachęcamy Absolwentów do włączenia się w badania:

  • na LinkedIn:

https://www.linkedin.com/posts/biuro-karier-politechniki-warszawskiej_politechnikawarszawska-absolwentpw-wutalumni-activity-6813382753548075008-7OXh
https://www.linkedin.com/posts/biuro-karier-politechniki-warszawskiej_kariera-careerchoices-politechnikawarszawska-activity-6828283183717511168-gNrp 

  • na Facebooku:

https://fb.watch/7i6sIDOdO5/ 

 Jeśli będą się Państwu nasuwać pytania lub sugestie, zapraszam do kontaktu z Biurem Karier PW.