Informacja o grantach grupy UFGbySPD

Zapraszamy doktorantów i studentów, zwłaszcza członków kół naukowych i innych aktywnych studentów, do naukowej współpracy z nauczycielami akademickimi zrzeszonymi w grupie badawczej UFGbySPD.
Oferujemy ciekawe tematy prac przejściowych i dyplomowych. Zapoznaj się z informatorem (do pobrania plik portfolioPDF z zakładkami do poszczególnych grantów).

Kolejny z grantów proponowanych do realizacji w ramach „Priorytetowych Obszarów Badawczych PW” został zaakceptowany do wykonania w bieżącym roku akademickim 2020/2021 w sekcji: Technologie Materiałowe.
Tak więc obecnie w grupie UFGbySPD są realizowane TRZY granty:

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem »