Zarządzenia i ogłoszenia dot. prac dyplomowych

Pliki zawierające zarządzenia i rozporządzenia PW oraz uchwały RW WIP oraz ogłoszenia dotyczące obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem prac dyplomowych.

Przed egzaminem dyplomowym student zobowiązany jest oprawić pracę dyplomową zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 57/2016.

W semestrze zima 2017/2018 studenci Wydziału Inżynierii Produkcji bezpłatnie pobierają jedną okładkę w punkcie Xero w Gmachu Nowym Technologicznym, ul. Narbutta 85. Koszty usługi oprawienia pracy dyplomowej ponosi student.

Poniżej zamieszczono pliki zawierające Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 57/2016 ws wymogów edytorskich prac dyplomowych oraz Uchwałę Rady Wydziału Inżynierii Produkcji nr 102/2017 w sprawie zasad prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na WIP PW.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy określające procedurę zamieszczania tematów i prac w APD.

Studenci o obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem prac dyplomowych uzyskują informacje z systemu USOSweb.

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana WIP PW

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 17.05.2021 w sprawie wprowadzenia formularza karty rejestracji tematu prac dyplomowych i przejściowych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 62,39 kB)

Zał. do Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana WIP PW - Formularz rejestracji pracy dyplomowej i przejściowej

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 17.05.2021 - Formularz rejestracji pracy dyplomowej i przejściowej

Pobierz plik (docx, 38,80 kB)

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekana MT PW

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW z dnia 15.09.2021 w sprawie organizacji obron prac dyplomowych prowadzonych na  Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 85,98 kB)