Informacje ogólne o Radzie

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Janusz Frączek

Sekretarz
prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

Sekretariat RND
mgr inż. Aleksandra Rędzia
e-mail: aleksandra.redzia@pw.edu.pl
Wydział Mechatroniki PW
pok. 121

Wsparcie administracyjne

mgr Beata Dobrzeniecka
Sprawy doktorskie i habilitacyjne
e-mail: beata.dobrzeniecka@pw.edu.pl

mgr Edyta Michalska
Sprawy organizacji posiedzeń
e-mail: edyta.michalska@pw.edu.pl

dr inż. Artur Soroczyński
Organizacja techniczna posiedzeń RND
e-mail: artur.soroczynski@pw.edu.pl

Siedziba Sekretariatu RND
Politechnika Warszawska
02-525 Warszawa
ul. św. Andrzeja Boboli 8
tel. 22 234 85 89
 

Skład Rady
Wg uchwały Senatu PW nr …/L/2020 z dnia 23 września 2020 r.

Imię i nazwisko Wydział
prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski WIP
prof. dr hab. inż. Marek Dobosz MCHTR
dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni SiMR
dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. uczelni SiMR
prof. dr hab. inż. Janusz Frączek MEiL
prof. dr hab. inż. Cezary Galiński MEiL
dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni MEiL
dr hab. inż. Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni MEiL
dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. uczelni WIP
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś SiMR
dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni SiMR
dr inż. Roman Grygoruk WIP
dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. uczelni MEiL
dr hab. inż. Stanisław Kaczmarczyk SiMR
dr hab. inż. Aldona Kluczek WIP
dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni SiMR
dr inż. Antoni Kopyt MEiL
dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski, prof. uczelni WIP
dr hab. inż. Sławomir Kubacki, prof. uczelni MEiL
dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. uczelni MCHTR
dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni MCHTR
dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. uczelni SiMR
dr hab. inż. Mariusz Magier WIP
dr hab. inż. Michał Makowski SiMR
dr hab. inż. Piotr Marek MEiL
dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. uczelni BMiP
dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni SiMR
mgr inż. Artur Mościcki doktorant
dr inż. Michał Nowicki MCHTR
dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni SiMR
prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski SiMR
dr hab. inż. Wojciech Presz, prof. uczelni WIP
prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz SiMR
prof. dr inż. Mariusz Pyrz SiMR
prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski MEiL
dr hab. inż. Joanna Radziejewska, prof. uczelni WIP
dr hab. inż. Adam Rogowski WIP
dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni WIP
prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut MCHTR
prof. dr hab. inż. Robert Sitnik MCHTR
prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk MCHTR
prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski MEiL
dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni WIP
dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni BMiP
dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni MEiL
dr hab. inż. Krzysztof Wołosz, prof. uczelni BMiP
prof. dr hab. inż. Adam Woźniak MCHTR
prof. dr hab. inż. Robert Zalewski SiMR
dr hab. inż. Maciej Zawisza SiMR
dr hab. inż. Piotr Żach, prof. uczelni SiMR
dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni WIP