Organizacje studenckie

Na wydziale funkcjonują różnorodne koła naukowe i organizacje studenckie. Reprezentują one różne obszary nauki oraz działalności społecznej i kulturalnej związanej z uczelnią.

ESTIEM - www.estiem.pw.edu.pl

ESTIEM to międzynarodowe stowarzyszenie reprezentujące młodych ludzi zdobywających wykształcenie na uczelniach technicznych w całej Europie. Założone w Holandii, w 1990 roku, zrzesza obecnie ponad 45 000 studentów w 25 krajach Europy (66 lokalnych przedstawicielstw). Głównym celem ESTIEM-u jest jednoczenie i kształcenie europejskich studentów zarządzania i inżynierii w przemyśle, jak również tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, studentami i środowiskiem akademickim.

 

NZS - http://www.nzspw.pl/

NZS to jedna z najstarszych i najprężniej działających organizacji studenckich w kraju. Działa na rzecz pogłębiania demokracji w środowisku akademickim, chroni interesów materialnych, społecznych i kulturalnych studentów i rodzin akademickich. Zrzeszenie inicjuje, popiera i prowadzi działalność naukową, kulturalną i artystyczną studentów, organizuje imprezy sportowe, organizuje letnie i zimowe obozy wakacyjne

 

BEST - www.BEST.warszawa.pl

BEST (Board of European Students of Technology) jest międzynarodową organizacją studencką skupiającą 96 uczelni technicznych w ponad 30 krajach Europy. W Polsce istnieje 6 grup lokalnych - jedna z nich działa na Politechnice Warszawskiej. Podstawowym celem jest wykształcenie nowej generacji euro inżynierów. Pomaga studentom w poszukiwaniu praktyk i pracy, informują studentów o wymaganiach stawianych przez firmy i aktualnych sposobach rekrutacji. Organizuje kursy językowe, praktyki studenckie oraz wiele imprez rozrywkowych.

 

IAESTE - http://www.iaeste.pw.edu.pl

Komitet Lokalny IAESTE działający przy Politechnice Warszawskiej jest członkiem międzynarodowej organizacji IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), działającej w prawie 90 krajach. Głównym celem działalności jest realizacja międzynarodowego programu wymiany studentów oraz umożliwienie odbycia praktyk zawodowych. Komitet Lokalny przy PW co roku umożliwia odbycie praktyk kilkudziesięciu studentom naszej uczelni.

 

AZS - http://www.azspw.pl

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Warszawskiej to jeden z czołowych klubów akademickich w Polsce, który prowadzi zajęcia w tak wielu dyscyplinach sportowych. Zawodnicy KU AZS PW biorą udział w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Zajmując medalowe miejsca w klasyfikacji generalnej tych rozgrywek przynoszą chlubę naszej Uczelni. Działalność KU AZS PW pozwala na ukazanie wizerunku Politechniki Warszawskiej nie tylko jako świetnej Uczelni technicznej, ale również Uczelni o wysokim poziomie sportowym. KU AZS PW proponuje studentom treningi pod okiem fachowców-trenerów w następujących sekcjach: judo, lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, wioślarstwo, trójbój siłowy, siatkówka, koszykówka, badminton, ergometr wioślarski, aerobik sportowy, hokej na lodzie, kolarstwo, narciarstwo i inne.