Uchwały Rady 2020-2021

Uchwała nr 282/II-IM/2021

Uchwała nr 282/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr. hab. inż. Jana Freundlicha na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Pobierz plik (pdf, 130,01 kB)

Uchwała nr 281/II-IM/2021

Uchwała nr 281/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia dr. hab. inż. Zbigniewa Humiennego na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Pobierz plik (pdf, 130,42 kB)

Uchwała nr 280/II-IM/2021

Uchwała nr 280/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Malik Shadab

Pobierz plik (pdf, 166,29 kB)

Uchwała nr 279/II-IM/2021

Uchwała nr 279/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Robertowi Saraczynowi

Pobierz plik (pdf, 164,83 kB)

Uchwała nr 278/II-IM/2021

Uchwała nr 278/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani  mgr inż. Kamili Roszkiewicz

Pobierz plik (pdf, 165,23 kB)

Uchwała nr 277/II-IM/2021

Uchwała nr 277/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Dariuszowi Miedzińskiemu

Pobierz plik (pdf, 164,48 kB)

Uchwała nr 276/II-IM/2021

Uchwała nr 276/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani  mgr inż. Annie Mazur

Pobierz plik (pdf, 164,53 kB)

Uchwała nr 275/II-IM/2021

Uchwała nr 275/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Markowi Lubienieckiemu

Pobierz plik (pdf, 166,05 kB)

Uchwała nr 274/II-IM/2021

Uchwała nr 274/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Damianowi Kaniewskiemu

Pobierz plik (pdf, 164,33 kB)

Uchwała nr 273/II-IM/2021

Uchwała nr 273/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Damianowi Grabowskiemu

Pobierz plik (pdf, 164,76 kB)

Uchwała nr 272/II-IM/2021

Uchwała nr 272/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani  mgr inż. Martynie Deroszewskiej

Pobierz plik (pdf, 163,88 kB)

Uchwała nr 271/II-IM/2021

Uchwała nr 271/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Kamilowi Cichorkowi

Pobierz plik (pdf, 163,95 kB)

Uchwała nr 270/II-IM/2021

Uchwała nr 270/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Maciejowi Cichockiemu

Pobierz plik (pdf, 165,40 kB)

Uchwała nr 269/II-IM/2021

Uchwała nr 269/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Pawłowi Zdrojewskiemu

Pobierz plik (pdf, 162,01 kB)

Uchwała nr 268/II-IM/2021

Uchwała nr 268/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Konradowi Mielniczukowi

Pobierz plik (pdf, 164,64 kB)

Uchwała nr 267/II-IM/2021

Uchwała nr 267/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Pawłowi Masztakowskiemu

Pobierz plik (pdf, 165,97 kB)

Uchwała nr 266/II-IM/2021

Uchwała nr 266/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Ali Lotfi

Pobierz plik (pdf, 164,15 kB)

Uchwała nr 265/II-IM/2021

Uchwała nr 265/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani  mgr inż. Dominice Kopali

Pobierz plik (pdf, 165,75 kB)

Uchwała nr 264/II-IM/2021

Uchwała nr 264/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Marcinowi Kamińskiemu

Pobierz plik (pdf, 164,38 kB)

Uchwała nr 263/II-IM/2021

Uchwała nr 263/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Adamowi Cisowskiemu

Pobierz plik (pdf, 166,22 kB)

Uchwała nr 262/II-IM/2021

Uchwała nr 262/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Filipowi Brzeskiemu

Pobierz plik (pdf, 164,55 kB)

Uchwała nr 261/II-IM/2021

Uchwała nr 261/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Gojny

Pobierz plik (pdf, 141,28 kB)

Uchwała nr 260/II-IM/2021

Uchwała nr 260/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Gojny

Pobierz plik (pdf, 201,12 kB)

Uchwała nr 259/II-IM/2021

Uchwała nr 259/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji doktorskiej, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania składów komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Radosława Pawłowskiego

Pobierz plik (pdf, 165,26 kB)

Uchwała nr 258/II-IM/2021

Uchwała nr 258/II-IM/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. Radosława Pawłowskiego

Pobierz plik (pdf, 169,44 kB)