Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej

Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej powstało pod koniec 2006 roku, a zostało oficjalnie wpisane do rejestru w styczniu 2007 roku. Przez dłuższy czas działalność KNAP była zawieszona, jednak w 2013 roku postanowiliśmy na nowo przywrócić je do życia.

Zajmujemy się projektami z dziedzin automatyzacji procesów produkcyjnych oraz budową urządzeń mających brać czynny udział w tych procesach.  
 Celem koła jest organizacja szkoleń, wyjazdów do zakładów produkcyjnych oraz na targi, dzięki czemu możemy zapoznawać się z nowymi trendami oraz pogłębiać wiedzę praktyczną w dziedzinie szeroko pojętej automatyki i robotyki.

Zarząd Koła
 Opieka naukowa i merytoryczna: dr inż. Piotr Czyżewski
 Prezes: Przemysław Zorychta
 Zastępca prezesa: Michał Ernt
 Skarbnik: Bartłomiej Sikorski

 Kontakt e-mail: knap@wip.pw.edu.pl

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
knap.wip.pw.edu.pl