Strzeleckie Koło Naukowe „VIS”

Strzeleckie Koło Naukowe „VIS” powstało w 2019 roku przy Wydziale Inżynierii Produkcji (obecnie Wydział Mechaniczny Technologiczny). Celem Koła jest ułatwienie jego członkom rozwijania umiejętności praktycznych i pogłębienia wiedzy w zakresie strzelectwa oraz bronioznawstwa.

(więcej informacji już wkrótce)