MBA WCM

Trzysemestralne studia podyplomowe MBA WCM powstały w partnerstwie Szkoły Biznesu PW z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym PW oraz Kaizen Institute. Program studiów dostosowany jest do wyzwań przed jakimi stoją nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne. Doświadczeni wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych oraz wspomagających, takich jak utrzymanie ruchu, gospodarka narzędziowa, logistyka wewnętrzna itd.

Uczestnicy studiów uzyskają prestiżowy dyplom MBA WCM.

Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym, skutecznie operującym na rynkach globalnych.

Studia MBA WCM adresowane są do kierowników wyższego i średniego szczebla, a także osób zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i osób zajmujących się usprawnieniami produkcji.

 
Informacje dla aplikujących:

Tryb zajęć: piątek - sobota - niedziela lub piątek - sobota

Czas trwania: 3 semestry (400 h)

Wymogi formalne: wyższe wykształcenie oraz 3-5 lat doświadczenia zawodowego

Cena: 29 400 zł

Lokalizacja zajęć: Szkoła Biznesu PW, ul. Koszykowa 79, Warszawa

Więcej informacji: www.biznes.edu.pl/mba-wcm

Zobacz ulotkę informacyjną o studiach MBA WCM w pliku PDF poniżej:

WCM_2018K (.pdf)