Wsparcie w realizacji grantu KITT4SME

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji jednego z zadań, jakie Politechnika Warszawska realizuje w ramach projektu KITT4SME - "Platform-enabled kits of Artificial Intelligence for an easy uptake by SMEs" (https://kitt4sme.eu/ »).
Zadanie, kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, polega na zapoznaniu się z wytycznymi dostępnymi pod adresem » oraz wypełnieniu kwestionariusza »

Z góry dziękujemy za pomoc i udział w badaniu.

Zadanie realizowane przez Politechnikę Warszawską "Digital Platform adoptiom methodology" ma na celu opracowanie metodyki wspierającej i ułatwiającej implementację rozwiązań opartych na AI przez pracowników na wszystkich szczeblach.
W związku z tym, dokonano obszernej analizy aktualnego stanu zagadnienia, który opisano w deliverable D3.6 "Digital Platform Adoption Methodology", dostępnego pod adresem: https://kitt4sme.eu/deliverables/

Adres pliku pdf do pobrania:
https://kitt4sme.eu/wp-content/uploads/2022/11/kitt4sme-d3.6-digital-platform-adoption-methodology.pdf

W ramach metodyki opracowano kwestionariusz samooceny, jak i zestaw wytycznych wspierających wdrażanie rozwiązań AI w przedsiębiorstwie.
Badanie ma na celu ocenę przydatności kwestionariusza i sugestii w nim zawartych, ocenę nowo pozyskanej wiedzy i potencjału zawartego w nowych informacjach do wykorzystanie w przyszłości.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z wprowadzeniem do zagadnień zawartym w kwestionariuszu, opisem sposobu jego wypełniania, dokonanie samooceny i w przypadkach, w których będzie to konieczne zapoznanie się z proponowanymi sugestiami.

Po przejściu przez kwestionariusz prosimy o przesłanie wyniku na adres e-mail: jacek.kozlowski@pw.edu.pl w formie odpowiedzi na pytania:

  1. Na ile pytań dotyczących poziomu świadomości, udzieliłeś odpowiedzi TAK?
  2. Jaką sumę punktów uzyskałeś dla pytań odnoście poziomu gotowości?
  3. Wypełnienie on-line dodatkowego krótkiego formularza, dotyczącego przydatności proponowanego rozwiązania (link »)