XII Konferencja FiMM

W dniach 21-23 maja 2023 r., w Pałacu Zjazdów PAN w Jabłonnie k/Warszawy, odbędzie się XII Konferencja FiMM – Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Wytwarzania, organizowane przez Instytut Technik Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej przy współudziale: Sekcji Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego Modelowania Procesów Technologicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, The International Association for the Engineering Modelling, Analysis and Simulation Community – NAFEMS.
Więcej informacji na stronie: https://mt.pw.edu.pl/Sympozja/XII-Konferencja-FiMM oraz http://fimm.mt.pw.edu.pl/
 

https://mt.pw.edu.pl/Sympozja/XII-Konferencja-FiMM