XII Konferencja FiMM

 
W dniach 21-23 maja 2023 r., w Pałacu Zjazdów PAN w Jabłonnie k/Warszawy, odbyła się XII Konferencja FiMM – Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Wytwarzania, organizowane przez Instytut Technik Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej przy współudziale:

Sekcja Procesów Technologicznych
Komitet Inżynierii Materiałowej
i Metalurgii PAN
Polskiej Akademii Nauk
Towarzystwo Naukowe Modelowania
Procesów Technologicznych
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich SIMP
The International Association
for the Engineering Modelling, Analysis
and Simulation Community – NAFEMS

 
Komitet Naukowy

 • Zbigniew Gronostajski, Politechnika Wrocławska
 • Dariusz Golański, Politechnika Warszawska
 • Andrzej Gontarz, Politechnika Lubelska
 • Marek Hawryluk, Politechnika Wrocławska
 • Tomasz Kik, Politechnika Śląska
 • Jan Kusiak, Akademia Górniczo Hutnicza
 • Łukasz Madej, Akademia Górniczo Hutnicza
 • Zbigniew Malinowski, Akademia Górniczo Hutnicza
 • Sebastian Mróz, Politechnika Częstochowska
 • Zbigniew Pater, Politechnika Lubelska
 • Łukasz Rauch, Akademia Górniczo Hutnicza
 • Jerzy Rojek, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN
 • Danuta Szeliga, Akademia Górniczo Hutnicza
 • Romana Śliwa, Politechnika Rzeszowska
 • Rafał Świercz, Politechnika Warszawska
 • Zbigniew Zimniak, Politechnika Wrocławska

 
Komitet Organizacyjny

 • Robert Cacko, przewodniczący
 • Robert Biernacki
 • Piotr Czyżewski
 • Cezary Jasiński
 • Andrzej Kochański
 • Łukasz Morawiński
 • Wojciech Presz
 • Hanna Sadłowska
 • Artur Soroczyński
 • Agnieszka Śmigielska-Rożen

 
Kontakt

Instytut Technik Wytwarzania
Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
tel: 22 849 97 97
e-mail: fimm@pw.edu.pl

 
TEMATYKA KONFERENCJI

Problematyka konferencji jest przede wszystkim związana z modelowaniem – analitycznym, numerycznym i fizycznym – zachowania materiałów w tradycyjnych procesach wytwarzania: obróbce plastycznej metali, odlewnictwie, spawalnictwie, przetwórstwie tworzyw, itp. Tematyka konferencji obejmuje również modelowanie wszelkiego rodzaju technologii przyrostowych czy hybrydowych, łączących wybrane elementy różnych technik wytwarzania. Ponieważ jednym z istotniejszych aspektów technologii wytwarzania jest stan materiału i jego struktura, stąd zagadnienia z obszaru modeli konstytutywnych materiałów oraz modelowania ich struktur stanowią istotną część zakresu tematycznego konferencji. W jego ramach mieszczą się również zagadnienia związane z modelowaniem zjawisk kontaktowych, wymiany ciepła, zastosowaniem materiałów modelowych, modelowaniem urządzeń technologicznych, a także problematyką zaawansowanych systemów wspomagania projektowania procesów i oprzyrządowania. Szczególnie mile widziane będą referaty przedstawiające osiągnięcia naukowe realizowane we współpracy z przemysłem.

 
CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 maja 2023 r., w Pałacu Zjazdów PAN, w Jabłonnie k/Warszawy.
 

Pałac w Jabłonnie, Dom Zjazdów i Konferencji PAN

Pałac w Jabłonnie, Dom Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk

 
PUBLIKACJA MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

W trakcie konferencji przewidziano prezentacje w ramach kilku sesji tematycznych oraz sesję posterową. Rozszerzone streszczenia zakwalifikowanych referatów zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Autorzy zgłoszonych referatów będą mieli możliwość, po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy, publikacji pełnych artykułów w czasopismach Archives of Metallurgy and Materials, Computer Methods in Materials Science oraz Welding Technology Review, gdzie będą poddane standardowej procedurze recenzji.

 
TERMINARZ KONFERENCJI

14.04.2023 – termin nadsyłania zgłoszenia

17.04.2023 – potwierdzenie wstępnego przyjęcia referatu

05.05.2023 – ostateczny termin wniesienia regularnej opłaty konferencyjnej

08.05.2023 – ostateczny termin nadsyłania rozszerzonego streszczenia referatu (1-2 strony) w formacie PDF

 
ZGŁOSZENIA należy dokonać na stronie fimm.mt.pw.edu.pl w zakładce REJESTRACJA.

 
OPŁATA KONFERENCYJNA wniesiona w terminie wynosi 1400 PLN (studenci i doktoranci 900 PLN) i obejmuje materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe, bankiet i program towarzyski. Opłata wniesiona po terminie wynosi 1800 PLN (studenci i doktoranci 1000 PLN). Opłata za wystawienie postera bez uczestnictwa w konferencji – 500 PLN.

Opłata konferencyjna dla przedstawicieli przemysłu wynosi 3000 PLN i obejmuje oprócz wszystkich ujętych w opłacie instytucjonalnej możliwość wystawienia postera i/lub przedstawienia prezentacji.

Rezerwacje hotelowe należy dokonywać bezpośrednio w Pałacu, na hasło „fimm2023”. Organizatorzy wynegocjowali zniżki dla uczestników konferencji: pokój jednoosobowy – 166,67 PLN, pokój dwuosobowy – 222,22 PLN (w cenę wliczone jest śniadanie).

Strona XII Konferencja FiMM – Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Wytwarzania