Mechanicy z PW w radzie doradczej Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A.

Eksperci z Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej – dr hab. inż. Cezary Senderowski, prof. PW i dr hab. inż. Marcin Bajkowski, prof. PW – wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Innowacyjno-Naukowej trzeciej kadencji Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.

Pierwsze posiedzenie Rady Innowacyjno-Naukowej, organu doradczego Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A., odbyło się 22 kwietnia 2024 r. Prezes Zarządu spółki wręczył nominacje na nową kadencję, przeprowadzono również wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Wraz z naukowcami z Politechniki Warszawskiej do rady nominowano przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Tarnowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Rzeszowskiej. Rada Innowacyjno-Naukowa będzie doradzała spółce w jej działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej.

Dr hab. inż. Cezary Senderowski, prof. PW i dr hab. inż. Marcin Bajkowski, prof. PW będą odpowiedzialni głównie za tematy związane z zastosowaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowo-technologicznych w systemach uzbrojenia, a także obszarach dotyczących pojazdów autonomicznych, systemów przeciwlotniczych oraz zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Instytut Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej ma długoletnią praktykę w zakresie projektowania i wytwarzania sprzętu uzbrojenia, w tym wolframowych stopów ciężkich. Eksperci z Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej współpracowali już wcześniej z Zakładami Polskiej Grupy Zbrojeniowej, m.in. wspólnie z inżynierami doświadczonymi w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowo-technologicznych opracowali demonstrator procesu technologicznego wytwarzania krytycznych elementów do nowej generacji amunicji czołgowej 120 mm; eksperci z IMiP PW wnieśli wówczas wkład w zakresie opracowania i wykonania nowej generacji 120 mm amunicji czołgowej z pociskiem podkalibrowym.

Obecnie, jako eksperci rady będą przygotowywać analizy dla zarządu, wskazywać nowe obszary działalności spółki i oceniać możliwości rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. Działalność doradcza ma charakter społeczny; kadencja członków rady trwa 3 lata.

„Rada Innowacyjno-Naukowa przynosi różnorodne korzyści dla naszego przedsiębiorstwa, przede wszystkim stanowi cenne forum ekspertów z różnych dziedzin naukowych i technicznych. Dzięki temu firma może korzystać z wiedzy specjalistów, co pomaga w lepszym planowaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych” – powiedział Krzysztof Lustofin, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego ZM „Tarnów” S.A. cytowany na stronie spółki.

Jak podkreślił, rada powołana w roku 2017 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy poprzez stymulowanie innowacyjności, promowanie współpracy z ekspertami oraz umożliwianie dostępu do zasobów intelektualnych potrzebnych do rozwijania nowoczesnych technologii i produktów.

Źródło zdjęć: Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.