Kierunki badań

Zakład Technologii Poligraficznych prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie rozwoju i wdrożeń nowych technologii poligraficznych w obszarze: cyfrowych technik reprodukcji poligraficznej, komputerowego przetwarzania tekstów i obrazów, technologii drukowania tradycyjnego i cyfrowego, standaryzacji procesów poligraficznych i systemów sterowania barwą, materiałoznawstwa poligraficznego, technologii introligatorstwa i opakowań z nadrukiem.

Zakład dysponuje kilkoma laboratoriami wyposażonymi w sprzęt komputerowy i unikatową aparaturą kontrolno-pomiarową. Laboratoria są wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia i oprogramowanie dostarczone przez firmy DuPont, Digiprint, Hewlett Packard, Infosystems, Huber Group, HP INDIGO czy ESKO. Zakład dysponuje również aparaturą do oceny i monitorowania parametrów odbitki drukarskiej na kolejnych etapach produkcji poligraficznej oraz gotowego wyrobu po obróbce introligatorskiej. Realizowane granty umożliwiają rozwój zaplecza badawczego poprzez zakup nowej aparatury laboratoryjnej , m.in. w 2015 roku zakupiono najwyższej klasy urządzenie do pomiarów kąta zwilżania Krüss DSA 30 oraz laboratoryjny aktywator koronowy Vetaphone.

Prowadzona i ciągle rozwijana jest współpraca z przemysłem oraz z innymi ośrodkami naukowymi. W 2015 roku podpisano kolejną umowę o współpracy z uniwersytetem z Serbii kształcącym i prowadzącym badania w zakresie poligrafii. Uniwersytet w Nowym Sadzie jest koordynatorem projektu Research and Education in the Field of Graphic Engineering and Design (CIII-RS-0704-04-1516), do którego przystąpiliśmy po podpisaniu umowy o współpracy i dokumentów programu Ceepus. Program Ceepus umożliwił przystąpienie do grupy uczelni działających w obszarze poligrafii, prowadzenia wymiany między pracownikami i studentami w celu realizacji wspólnych badań i rozwoju dydaktyki.

W Zakładzie realizowanych jest szereg prac naukowo-badawczych oraz usług na zamówienie instytucji gospodarczych. Przygotowujemy liczne ekspertyzy dotyczące oceny jakości produktów poligraficznych, stosowanych materiałów oraz opinie dotyczące poziomu innowacyjności wdrażanych technologii.

Tematyka prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Technologii Poligraficznych:

  • modyfikowanie właściwości farb drukowych
  • modyfikowanie warstwy wierzchniej folii stosowanych jako podłoża drukowe
  • badania wpływu materiałów poligraficznych na jakość nadruku
  • badania właściwości papierów do drukowania techniką cyfrową
  • badania jakości nadruków na podłożach niechłonnych
  • badania doświadczalne w obszarze technologii opakowań
  • badania teoretyczne i doświadczalne nowych sposobów krojenia produkcji poligraficznej oraz technologii oprawiania klejowego
  • badania procesów reprodukcji poligraficznej
  • badania procesów technologii drukowania tradycyjnego i cyfrowego