Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii

Instytut Poligrafii na Politechnice Warszawskiej istnieje od 1968 roku. Do dnia dzisiejszego studia w Instytucie ukończyło w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym bądź podyplomowym blisko 2000 osób. Najczęściej utrzymujemy kontakty jedynie z osobami, które studiowały na tym samym lub sąsiednim roku. A przecież w pracy i w interesach zawsze miło spotkać kolegę ze studiów... Żeby więc ułatwić kontakty między absolwentami powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Absolwentów IP PW, którego członkami - zgodnie ze statutem - może być osoba fizyczna, która ukończyła studia o profilu poligraficznym w Politechnice Warszawskiej.

Kilka słów o SAIP
Pomysł powołania do życia Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii zrodził się przed Zjazdem z okazji 30-lecia Instytutu Poligrafii w 1998 roku. Ale wszystkie formalności zostały załatwione dopiero w 2003 roku przed Zjazdem z okazji 35-lecia. Statutowym celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska absolwentów, służenie pomocą w rozwiązywaniu istotnych problemów merytorycznych z zakresu wiedzy poligraficznej, przepisów prawa dotyczących tej branży, nawiązanie i utrzymywanie współpracy z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, wspomaganie szkolnictwa branżowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem oraz do wypełnienia deklaracji i przesłania jej na adres Stowarzyszenia.

Więcej informacji:
http://www.absolwencipoligrafii.org/home.php