Współpraca

Instytut Mechaniki i Poligrafii jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wyższych Poligraficznych Jednostek Dydaktycznych (IC - International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management). Stowarzyszenie zrzesza obecnie 30 uczelni i dzięki corocznym konferencjom aktywnie integruje środowisko wykładowców poligrafii w Europie.

W ramach programu ERASMUS uczestniczymy w realizacji wspólnego, finansowanego przez Unię Europejską projektu International Circle (IC) zmierzającego do ustanowienia dla absolwentów europejskich wyższych uczelni poligraficznych tytułu International Master of Printing & Media Technology. Przyczynia się to do poszerzenia aktualnie już istniejących możliwości międzynarodowej wymiany studentów pomiędzy uczelniami krajów UE, członkami IC.

***

W 2008 roku  odbyła się w Warszawie 40. międzynarodowa naukowa konferencja International Circle.  Było to jedno z największych przedsięwzięć organizacyjnych w historii Zakładu Technologii Poligraficznych. W konferencji wzięło udział ponad 80. gości z kilkunastu uczelni europejskich, a także z Indii, Kazachstanu i Chin. W ciągu dwóch dni zaprezentowano 22 referaty na temat organizacji szkół w różnych krajach oraz prowadzonych badań technologicznych.

***

Zakład Technologii Poligraficznych współpracuje od wielu lat na płaszczyźnie dydaktycznej i naukowej z Wyższą Szkołą Drukowania i Multimediów w Stuttgarcie oraz Akademią Drukarstwa we Lwowie. Nasi studenci mają możliwość realizacji prac dyplomowych w kilku zaprzyjaźnionych uczelniach poligraficznych.
Co roku na zaproszenie różnych firm zagranicznych organizowane są wyjazdy grup studentów umożliwiające im zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami przemysłu poligraficznego w Europie.

***

W 2018 r. Zakład Technologii Poligraficznych obchodził uroczystość 50-lecia swojego istnienia. Z okazji tego jubileuszu dwa znane międzynarodowe stowarzyszenia, zrzeszające naukowe instytucje poligraficzne z całego świata - International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries (iarigai) oraz dydaktyczne instytucje poligraficzne - International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Managment (IC) wybrały Zakład Technologii Poligraficznych PW jako organizatora konferencji naukowych.

W dniach 3-7 października 2018 r. w Zakładzie Technologii Poligraficznych odbyła się 45. konferencja stowarzyszenia Iarigai oraz 50. konferencja naukowa stowarzyszenia IC. W konferencjach wzięło udział ponad 80. zagranicznych naukowców z 25 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej, którzy zaprezentowali ponad 40 referatów naukowych.
Głównym celem obu konferencji było zaprezentowanie prac badawczych prowadzonych w najlepszych ośrodkach naukowych, takich jak Swansea University, z Wielkiej Brytanii, Bergische Universitaet Wuppertal w Niemczech, Technische Universitaet Darmstadt w Niemczech,  Grenoble INP Pagora we Francji, Western Michigan University w USA i in.

Należy podkreślić, że po raz pierwszy, oba stowarzyszenia iarigai oraz IC swoje coroczne konferencje miały w tym samym miejscu i czasie - w Warszawie w budynku przy Konwiktorskiej. Jest to wydarzenie, które na długo pozostanie w historii Zakładu Technologii Poligraficznych