Pracownicy

Pracownicy Zakładu Technologii Poligraficznych

telefon
 nr pokoju
Portiernia 22 234 33 88
22 831 20 25
 
Sekretariat
ztp.wmt@pw.edu.pl
22 234 33 66 200
Kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych
Prodziekan ds. studenckich
dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, profesor uczelni
zuzanna.tryznowska@pw.edu.pl
22 234 33 55 (ZTP)
22 234 33 78 (NT)
202
109
prof. dr hab.inż. Halina Podsiadło
halina.podsiadlo@pw.edu.pl

22 234 86 09 (NT)

22 234 33 56 (ZTP)

205

111

prof. dr hab. inż. Yuriy Pyr'yev
yuriy.pyryev@pw.edu.pl
22 234 33 53 205
dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, profesor uczelni
georgij.petriaszwili@pw.edu.pl
22 234 33 64 207
lab. 17
lab. 18
dr hab. inż. Joanna Izdebska-Podsiadły, adiunkt
joanna.podsiadly@pw.edu.pl
22 234 33 57 107
dr inż. Konrad Blachowski, adiunkt
konrad.blachowski@pw.edu.pl
22 234 33 86 211
lab. 215
lab. 217
dr inż. Marta Gajadhur, adiunkt
marta.gajadhur@pw.edu.pl
22 234 33 54 106
lab. 112
dr inż. Henryk Godlewski, adiunkt
henryk.godlewski@pw.edu.pl
22 234 33 59 211
dr inż. Jan Kowalczyk, adiunkt
jan.kowalczyk@pw.edu.pl
22 234 33 96
22 234 33 70
210
lab. 13
dr inż. Leszek Markowski, adiunkt
leszek.markowski@pw.edu.pl
22 234 33 61 210
lab. 214
lab. 215
lab. 217
dr inż. Katarzyna Piłczyńska, adiunkt
katarzyna.pilczynska@pw.edu.pl
22 234 33 80 103
mgr inż. Agnieszka Rusin, starszy wykładowca
agnieszka.rusin@pw.edu.pl
22 234 33 80 103
mgr inż. Ewa Kołodziejuk, asystent
ewa.kolodziejuk@pw.edu.pl
22 234 33 51 104
lab. 215
lab. 217
mgr inż. Jakub Bułas, asystent
jakub.bulas@pw.edu.pl
22 234 33 57 107
lab. 215
lab. 217
mgr inż. Arkadiusz Jeznach, asystent
arkadiusz.jeznach@pw.edu.pl
22 234 33 80 103

SEKRETARIAT
Lic. Aleksandra Krulikowska
aleksandra.krulikowska@pw.edu.pl
ztp.wmt@pw.edu.pl

22 234 33 66 200
BIBLIOTEKA
Lic. Karolina Kurkowska
karolina.kurkowska@pw.edu.pl
22 234 33 60