Koło naukowe CMYK

Koło Naukowe CMYK działa przy Zakładzie Technologii Poligraficznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Celem Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu technologii produkcji poligraficznej, przetwarzania informacji graficznej oraz zagadnień DTP. CMYK regularnie reprezentuje Wydział na licznych imprezach, takich jak: Piknik Naukowy Polskiego Radia, Salon Maturzystów Perspektywy, drzwi otwarte PW, Warszawskie Targi Książki oraz Międzynarodowe Targi Maszyn Materiałów i Usług Poligraficznych Poligrafia.

KN CMYK dzięki zaangażowaniu studentów bardzo aktywnie działa na forum uczelnianym, co umożliwia pozyskanie Grantów Rektorskich. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w promocji kierunku Papiernictwo i Poligrafia pomagając w organizacji dni otwartych dla maturzystów. Pomaga także w pracach Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii m.in. w organizacji licznych szkoleń z cyklu „Poligraficzne Konfrontacje” mających na celu przepływ wiedzy w branżowym środowisku poligraficznym, dokształcanie pracowników i wymianę poglądów. Ponadto KN CMYK zajmuje się organizacją wyjazdów do zakładów produkcyjnych, które przybliżają studentom złożony obraz przemysłu papierniczego i poligraficznego. Są to m.in. regularne wyjazdy do fabryki maszyn poligraficznych KBA w Radebeul, drukarni QuadGraphics w Wyszkowie, papierni Mondi SPC w słowackim Ružomberok, papierni International Paper w Kwidzyniu, fabryki 3M we Wrocławiu itp.
Od kilku lat studenci z KN CMYK zajmują się przygotowaniem projektu graficznego i sprawami związanymi z drukowaniem ogólnoakademickiego kalendarza Politechniki Warszawskiej. Koło Naukowe CMYK pomaga również w przygotowaniu projektów graficznych na różnego typu imprezy kulturalne, np. Warszawski Przegląd Kabaretowy Stolica, Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny (GAPA), Jazz Jam Session w klubie Remont czy przygotowaniu Miesięcznika Kulturalnego Politechniki Warszawskiej „Ipewu”.

Opiekun KN CMYK: dr inż. Marta Gajadhur

Informacje o KN CMYK można znaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/kncmyk