Aktualności

Koło Biomech odwiedziło CEZAMAT

W poniedziałek 20.05.2024 Studenci z SKNBiomech odwiedzili Zespół Elektroniki Drukowanej, Tekstroniki i Montażu w Cezamat PW - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii PW! Studenci mieli krótką prezentację i zwiedzili laboratoria w CEZAMAcie.

Wspólny projekt badawczy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Informujemy, że w związku z rozstrzygnięciem konkursu WUM_PW INTEGRA - 1 na wspólne projekty badawcze naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, realizowany będzie projekt pt. "Nowe materiały kompozytowe do potencjalnych zastosowań w leczeniu trudno gojących się ran". Kierownikiem projektu jest Dr hab. Joanna Kolmas, a liderem z PW dr inż. Roman Grygoruk. 

Serdecznie gratulujemy!

Witamy dwóch świeżo upieczonych doktorów nauk inżynieryjno-technicznych

W listopadzie b.r. nasi koledzy dr inż. Jakub Bańczerowski i dr inż. Rafał Drobnicki obronili swoje prace doktorskie. Gratulujemy!

Rozwijamy współpracę z firmą 45Stages

Miło nam poinformować, że współpraca z firmą 45Stages i zespołem BioCloner rozwija się i przynosi efekty.
https://www.linkedin.com/posts

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Jakuba Bańczerowskiego

pt.: Proces technologiczny oraz modelowanie numeryczne obróbki termoplastycznej tytanu na potrzeby inżynierii biomedycznej.

Obrona rozprawy odbędzie się w trybie stacjonarnym

19 października 2023 r. o godz. 11.15 Wydział MT sala NT 129

ESB2023

Na konferencji ESB2023 w Maastricht, która odbyła się w dniach 9-12 lipca, można było zobaczyć prace naszego zespołu.

Dzięki BioCloner za skorzystanie z naszego laboratorium. Zapraszamy do obejrzenia efektów:) https://www.linkedin.com/posts/

Cykl artykułów dr inż. Jacka Mateusza Bajkowskiego

Dr inż. Jacek Mateusz Bajkowski na przestrzeni ostatnich dwóch lat wydał cykl artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach. Treść artykułów dotyczy problematyki tłumienia drgań konstrukcji mechanicznych z wykorzystaniem nieklasycznych materiałów dyssypacyjnych o możliwościach adaptacyjnych. Zapraszamy do lektury:

Modelling and identifying a pressurised dilatant sand to be used as a smart damping material Bajkowski Jacek Mateusz, Dyniewicz B., Bajkowski Jerzy [i in.], Mechanical Systems and Signal Processing, 2023, vol. 184, s.1-14, Numer artykułu:109680. DOI:10.1016/j.ymssp.2022.109680
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888327022007609?via%3Dihub

Rheological Model and Parameter Identification of a Kinetic Sand Used as a Smart Damping Material Bajkowski Jacek Mateusz, Dyniewicz B., Bajer Czesław [i in.], W: Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures / Wu Zhishen [i in.] (red.), Lecture Notes in Civil Engineering, 2023, vol. 224, Cham, Springer, s.657-664, ISBN 978-3-030-93235-0. DOI:10.1007/978-3-030-93236-7_54
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-93236-7_54

Evaluation of instantaneous vibration parameters of a snowboard with a prototype granular dissipator Bajkowski Jacek Mateusz, Dyniewicz Bartłomiej, Bajer Czesław [i in.], Sports Engineering, 2022, vol. 25, nr 1, s.1-9, Numer artykułu:17. DOI:10.1007/s12283-022-00382-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s12283-022-00382-5

Effective Viscoplastic-Softening Model Suitable for Brain Impact Modelling Dyniewicz B., Bajkowski Jacek Mateusz, Bajer Czesław, Materials, 2022, vol. 15, nr 6, s.1-13, Numer artykułu:2270. DOI:10.3390/ma15062270
https://www.mdpi.com/1996-1944/15/6/2270

An experimental study on granular dissipation for the vibration attenuation of skis Bajkowski Jacek Mateusz, Dyniewicz Bartłomiej, Bajer Czesław [i in.], Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part P-Journal of Sports Engineering and Technology, 2021, vol. 235, nr 1, s.13-20. DOI:10.1177/1754337120964015

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1754337120964015

Wizyta w ICTER

W dniu 24 stycznia odwiedziliśmy Międzynarodowe Centrum Badań Oka - ICTER. Dr Łukasz Kornaszewski wraz z dr. Humberto Fernandesem opowiedzieli nam o niezwykle interesujących prowadzonych badaniach i pokazali laboratoria. Serdecznie dziękujemy za spotkanie.

Wizyta w WZSO

W poniedziałek 06 lutego odwiedziliśmy Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego. Prezes Zarządu Pan Rafał Wasilewski opowiedział nam o historii Zakładów, aktualnych przedsięwzięciach i planach rozwoju firmy. Dziękujemy za spotkanie i liczymy na owocną współpracę.

Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation ogłosiła wyniki tegorocznego konkursu na pracę z zakresu inżynierii biomedycznej.
Jednym z laureatów jest mgr inż. Jakub Mikołaj Bańczerowski z Politechniki Warszawskiej, pracownik Instytutu Mechaniki i Poligrafii, który otrzymał nagrodę za pracę pt.: "Proces technologiczny oraz modelowanie numeryczne obróbki termoplastycznej tytanu na potrzeby inżynierii biomedycznej".

Kongres European Society of Biomechanics ESB2022

W dniach 26-29.06 2022r. odbył się 27 kongres European Society of Biomechanics ESB2022. W konferencji, która odbyła się w Porto w Portugalii, wystąpiliśmy z poniższymi pracami:

  • CORROSION RESISTANCE OF THE GRADE 2 TITANIUM AFTER THERMOPLASTIC DEFORMATION - J. Bańczerowski, M. Pawlikowski, T. Płociński, M. Grobelny
  • NON-INVASIVE METHOD OF FRACTIONAL FLOW RESERVE ESTIMATION IN PATIENTS SUFFERING FROM ISCHEMIC HEART - K. Jankowski, A. Nieroda, M. Pawlikowski  
  • TRILEAFLET VS BILEAFLET MECHANICAL AORTIC VALVE – ASSESSMENT OF THEIR BLOOD ANTICOAGULATION PERFORMANCE - A. Nieroda, M. Pawlikowski

Kongres International Society of Biomechanics ISB2021

W dniach 25-29 lipca 2021 roku odbył się XXVIII kongres International Society of Biomechanics ISB2021. W konferencji odbywajacej się na platformie OnAIR wystąpiliśmy z poniższymi pracami:

  • Multi-scale constitutive model of human trabecular bone - K. Jankowski, M. Pawlikowski
  • New approach on constitutive modeling of the pure titanium thermoplastic deformation - J. Bańczerowski, M. Pawlikowski

Kongres European Society of Biomechanics ESB2021

W dniach 11-14 lipca 2021 odbył się 26 kongres European Society of Biomechanics ESB2021. W konferencji organizowanej przez Politecnico Milano na platformie MS Teams wystąpiliśmy z poniższymi pracami:

  • ANGIOGENESIS SIGNIFICANCE DURING OSTEOPHYTES EVOLUTION – E. Bednarczyk, T. Lekszycki
  • MICRO-SCALE CONSTITUTIVE MODEL OF HUMAN TRABECULAR BONE – PART 1: FORMULATION AND PARAMETER IDENTIFICATION - M. Pawlikowski, K. Jankowski
  • MICRO-SCALE CONSTITUTIVE MODEL OF HUMAN TRABECULAR BONE – PART 2: MODEL IN SILICO VALIDATION - K. Jankowski, M. Pawlikowski
  • ANALYSES OF BLOOD FLOW THROUGH MECHANICAL TRILEAFLET AND BILEAFLET VALVES - A. Nieroda, M. Pawlikowski
  • THERMOPLASTIC GRAIN REFINMENT OF THE COMMERCIALY PURE TITANIUM FOR THE BIOMEDICAL APPLICATIONS - J. Bańczerowski, M. Pawlikowski, K. Skalski, T. Płociński

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

International Conference of Polish Society of Biomechanics

BIOMECHANICS 2020

from 9 to 11th September, 2020

 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji

Polskiego Towarzystwa Biomechaniki

BIOMECHANICS 2020, która odbędzie się w Warszawie w dniach 9-11 września 2020.