Dydaktyka

Plan przedmiotów MD_MB

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
Przedmioty specjalności Biomechanika inżynierska, studia magisterskie

Opis wybranych przedmiotów specjalności Biomechanika inżynierska

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
studia magisterskie

Plan przedmiotów ID_MB

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn
Przedmioty specjalności: Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji, studia inżynierskie

Przedmioty podstawowe

Przedmioty podstawowe prowadzone przez Zakład na różnych kierunkach studiów na Wydziale