O zakładzie

Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej jest jednostką naukowo-dydaktyczną.

prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie:

  • inżynierii biomedycznej i biomechaniki,
  • projektowania i wytwarzania różnorodnych konstrukcji mechanicznych,

  

kształci studentów na wszystkich poziomach studiów prowadzonych na Wydziale, na różnorodnych przedmiotach wykładowych, projektowych i laboratoryjnych w zakresie m.in.:

  • mechaniki,
  • zapisu konstrukcji (grafiki inżynierskiej),
  • projektowania maszyn,
  • inżynierii biomedycznej i biomechaniki,
  • systemów komputerowo wspomaganego projektowania, wytwarzania (technologie przyrostowe) i analizy inżynierskiej CAD/CAM/CAE.