Kandydaci

Studiuj z nami na ciekawych interdyscyplinarnych studiach o specjalnościach:

  • Biomechanika inżynierska, studia magisterskie dzienne.
  • Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji, studia inżynierskie.

Program studiów obejmuje:

  • przedmioty podstawowe ogólne niezbędne do uzyskania tytułu inżyniera mechanika lub magistra inżyniera mechanika (odpowiedniego do I lub II stopnia studiów), tj. n.in. przedmioty z określonych działów matematyki, fizyki, projektowania konstrukcji maszyn,
  • przedmioty związane ze specjalnością, np. zarys anatomii, biomateriały, zaopatrzenie ortopedyczne, itp.

Nauka realizowana jest z uwzględnieniem różnych aspektów: technicznych, technologicznych, społecznych, ekonomicznych i in. Program zajęć łączy ze sobą tradycyjne, sprawdzone metody projektowania konstrukcji maszyn z nowoczesnym podejściem wynikającym z rozwoju wiedzy i postępu cywilizacyjnego i technicznego. Omawiana jest specyfika projektowania urządzeń i instrumentarium przeznaczonych do ochrony zdrowia ludzi oraz przybliżane są wyzwania stojące przed inżynierami w tym zakresie.

W zamierzeniu studia mają dać absolwentowi szerszą perspektywę dotyczącą problemów inżynierii biomedycznej, przygotować go do twórczej działalności w zakresie rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych zadań inżynierskich, nauczyć zasad projektowania i optymalizacji konstrukcji maszyn, umożliwić nabycie umiejętności pracy zespołowej i współpracy ze specjalistami różnych dziedzin.

Patrz również Sylwetka absolwenta ».

 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami podanymi na karcie:

Dydaktyka »

oraz do zajrzenia na stronę Studenckiego Koła Naukowego Biomechaniki i Inżynierii Biomechanicznej „Biomech”:

https://www.wip.pw.edu.pl/Studenci2/Kola-naukowe/Biomech »