Informujemy, że na naszym Wydziale rozpoczęła się rekrutacja

na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

na specjalnościach

Biomechanika inżynierska

studia stacjonarne magisterskie, II stopnia
oraz

Biomechanika w projektowaniu i konstrukcji

studia stacjonarne inżynierskie, I stopnia
(wybór specjalności odbywa się przed 5 semestrem studiów)

Przedmioty prowadzone przez ZKMiIB »

Dane do kontaktu

Politechnika Warszawska
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Instytut Mechaniki i Poligrafii
Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
02-524 Warszawa
ul. Narbutta 85

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8465
e-mail: imip.wmt@pw.edu.pl